Nieuwsbrief


Vrijdag 9 augustus vanaf 20.00 uur is er weer OPEN Podium. U bent van harte welkom, vrij entree.


In augustus valt de WOP (watertoren open podium) op de 9e.